• Prof.Dr. Fazıl APAYDIN
 • Telefon: +90 537 441 24 33
 • Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 127, Kültür Mah. Alsancak, 35220 Konak-İzmir, Türkiye
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı / Yüz Plastik Cerrahisi (Avrupa Boardu)

Genel Bilgiler

Normal bir erişkin kulağın boyutları 6.5 x 3.5 cm.dir. Kulak kepçesi ilk 3 yaş içinde erişkin boyunun % 85’ine, altı yaşında ise erişkin boyunun % 90’ına ulaşmaktadır. Kulak dış çerçevesinin kafaya olan uzaklığı 15-20 mm.dir (Şekil 1). Eğer bu çerçeve kafadan daha  uzaktaysa kulak kepçe kulak olarak adlandırılabilir.

Şekil 1: Kulak boyutları yaklaşık 65 x 35 mm.dir ve kulağın kafadan uzaklığı üst orta ve altta 15-20 mm arasındadır.

Kepçe kulakta en sık ne sorunlar görülmektedir? (Şekil 2)

 1. İç çerçevenin (Antheliks) olmaması,
 2. Kulak çanak kıkırdağının fazla gelişmiş olması,
 3. Çıkıntı yapan kulak memesi,
 4. Üst polün çıkıntı yapması,
 5. Dış çerçevenin düzensizlikleri,
 6. Kulak kemiğinin fazla havalanmasına bağlı olarak kulak kepçesini yana itmesi.
Şekil 2: Kepçe kulakta sık görülen sorunlar iç çerçevenin olmaması ve kulak çanak kıkırdağının fazla gelişmiş olmasıdır.

Kulak kepçesi ameliyatında amaçlar nelerdir?

Olanak oranında anatomik sorunların giderilmesidir:

 1. Üst 1/3 kısımda dışa çıkıntı düzeltilmelidir, bu çıkıntı alt ve orta 1/3’te daha kabul edilebilir durumdadır
 2. Önden bakışta her iki kulağın dış ve iç çerçeveleri görülmelidir
 3. Dış çerçeve düzgün olmalıdır
 4. Kulak arkası çukurda belirgin bir biçimde azalma olmamalıdır
 5. Dış çerçevenin başa uzaklığı 15-20 mm olmalıdır
 6. Her iki kulağın başa olan uzaklığı her noktada 3 mm içinde olmalıdır

Bu ameliyat ne zaman yapılmalıdır?

Özellikle çocukluk döneminde psikolojik olarak büyük sorunlar yaratabilen bir şekil bozukluğu olduğu için genellikle çocuklar ilkokula başlamadan müdahele edilmektedir. Kulak boyutları 6 yaşında erişkin boyunun % 90’ına ulaştığı için bu dönemde müdahele daha ilerdeki yıllar için sorun yaratmamaktadır.  İlkokula başlamadan bir müdahelenin yapılmasının en büyük nedeni sınıf arkadaşlarının çocuğun kulak sorununu alay konusu hale getirmeleridir.

Ameliyatta hangi anestezi kullanılmaktadır?

Çocuklarda genel anestezi daha yaygın kullanılmaktadır. Erişkinlerde ise lokal anestezi veya damar yoluyla sakinleştirmeli lokal anestezi uygulanabilir.

Nasıl bir cerrahi işlem yapılmaktadır?

Ameliyata genellikle kulak arkasından bir kesi ile başlanmaktadır. Daha sonra şekil bozukluğu olan kıkırdakta iç çerçeve oluşturmak için 3 yöntem çok yaygın olarak kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır (Şekil 3):

 1. İç çerçeve ve üst çatal kıvrımı oluşturmak için kıkırdakta kesi yapıp dikiş atma (Converse)
 2. Kıkırdak ön kısmına çizme yöntemiyle kıkırdak bükme (Stenström)
 3. Dikişler yardımıyla kıkırdağı bükme (Mustardé)
Şekil 3: İç çerçeve oluşturmak için en sık kullanılan üç yöntem.

Ayrıca eğer çukur kıkırdak büyükse veya kulak kemiğinden uzak ise kıkırdak çıkararak veya kulak kemiği üzerinden yumuşak doku çıkararak dikişle yaklaştırılabilir (Şekil 4). Daha sonra kulak arkası kapatılarak baş sarılır.

Şekil 4: Çukur kıkırdak dikişler yardımıyla kafaya yaklaştırılabilir.

Her zaman kulak arkasından kesi ile mi ameliyat yapılmaktadır?

Kulak arkasında kesi yapmanın mümkün olmadığı bazı durumlarda, kulak arkası çukurunun original olarak korunması gereken durumlarda iyi bir alternatif de  kulak ön kısmından çukur kıkırdağın üs kısmından kesi ile girmektir. Bu sayede büyük çukur kıkırdak küçültülürken aynı zamanda iç çerçeve de oluşturulabilir (Şekil 5).

Şekil 5: Kulak ön kısmından çukur kıkırdağın üs kısmından kesi ile girilerek de bu ameliyat yapılabilir.

Hiç kesi yapmadan, yani izsiz ve sadece dikişlerle düzeltme yapılabilir mi?

Evet. Böyle  bir yöntem de tanımlanmış ve başarı ile uygulanabilmektedir. Ancak daha ılımlı olgularda uygulanmaktadır.

Ameliyat sonrası pansuman veya sargı yapılır mı?

Ameliyat sırasında sarılan sargı ve pansuman ertesi gün değiştirilir. Daha sonra gün aşırı aynı işlem tekrarlanarak bir hafta kadar sarılı kalır. Daha sonraki 7-10 gün içinde kulaklar akşamları sarılabilir.

Ameliyattan sonra komplikasyon riski var mı?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi kepçe düzeltme ameliyatı da bir cerrahi müdaheledir ve çok az da olsa istenmeyen etki görülme riski vardır.

Komplikasyonlar (Genel):

 1. Kanama
 2. Enfeksiyon
 3. Kıkırdak iltihabı
 4. His kaybı
 5. Geçici yüz siniri felci (lokal anestezik uygulamasına bağlı)
 6. Keloid (Abartılı yara iyileşmesi)
 7. Cilt nekrozu
 8. Dikiş reaksyionu
 9. Kulak arkası çukur daralması

Komplikasyonlar (Estetik)

 1. Asimetri ve/veya yetersiz düzeltme (en sık komplikasyon)
 2. Aşırı düzeltme
 3. Kepçe kulağı tekrar oluşması
 4. Kulak deformitesi (Telefon kulak gibi)
 5. Dış kulak yolu daralması